DISCLAIMER

Welkom op de website van Dress by Mila. Door deze website te bezoeken en de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de vermelde informatie en prijzen onvolledig of niet juist zijn. Dress by Mila stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website.

Wijzigingen
Dress by Mila behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Verkrijgbaarheid van artikelen
Voor alle artikelen en prijzen vermeld op de website van Dress by Mila geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt.

Auteursrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Dress by Mila. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dress by Mila.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg. Ga naar de Shop om verder te winkelen.